Yeni üye alımı

Yeni üye alımı ile ilgili olarak vakıf tüzüğümüzde değişiklik yapılmasına vakıf genel kurulunda karar verildi. Bununla ilgili kanunu süreç başlatıldı.

 

Ortağı olduğumuz projemiz onaylandı.

Proje Ortağı olduğumuz YAPI SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI ; PASİF EVLER isimli projemiz onaylandı.

PROJE - Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları ; Pasif Evler

Projemizle PASİF EV dediğimiz %85 verimli bina yapma konusunda kalifiye eleman yetiştirmeyi, toplumumuzda enerji verimliliği konusun da bilinç oluşturmayı, ülkemiz için yeni bir konu olan bu alanda KOBİ lerin kurulmasını sağlayarak istihdam yaratmayı,daha az enerji harcayarak dışa bağımlılığımızı azaltmayı, hem ilimiz, hem ülkemiz hem de Avrupa birliği için istihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultu da nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması,  işgücü piyasasının etkinleştirilmesi ve çevrenin korunması nı amaçlamaktayız.

Proje Başvuru Formu İçin Tıklayın