Amacımız

Vakfın amacı bünyesinde kurulduğu İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile bünyesinde açılacak diğer teknik okulların devamına, teknik alanda çağdaş eğitim düzeyine ulaşmalarına bilimsel, kültürel ve sosyal yönlerden gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
Yönetim Kurulumuz

Kurul Üyelerimiz burada yer alacaktır.


Denetim Kurulumuz

Kurul Üyelerimiz burada yer alacaktır.


Kurucu Üyelerimiz

Kurul Üyelerimiz burada yer alacaktır.


Vakıf Üyelerimiz

Üyelerimiz burada yer alacaktır.